OVER DE STICHTING

Eerste Winter Pride

Op zaterdag 2 november 2019 maakte de eerste Winter Pride Almere geschiedenis met een parade door het centrum van Almere en de opening van het eerste gaybrapad in Almere en het eerste transgenderpad in Almere, Nederland en Europa.

Stichting Winter Pride Almere

Om het succes van deze dag voort te zetten, besloten de initiatiefnemers van de Winter Pride Almere een stichting op te richten.

Op 4 mei 2020 werd de Stichting Winter Pride Almere geboren.
De stichting stelt zich ten doel de acceptatie van de LHBTIQ-gemeenschap te verbeteren in de ruimste zin van het woord.
De stichting tracht dit doel onder meer te bereiken door het organiseren van een jaarlijkse Winter Pride in Almere.
De stichting heeft geen winstoogmerk.
De bestuursleden van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.

 

Toelichting inkomsten en uitgave 2020
Het vermogen van de Stichting Winter Pride Almere wordt gevormd door:
- bijdragen van sympathisanten;
- bijdragen van degenen in wiens belang de stichting werkzaam is;
- subsidies;
- erfenissen of legaten;
- opbrengsten van activiteiten van de stichting;
- alle andere baten.

Jaarverslag Winterpride 2020
PDF – 139,4 KB